Makale nedir? Makale nasıl yazılır?

Bilimsel ve akademik yazı dünyasının yapı taşı olan makaleler, yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır. Toplumsal bir problemle ilgili veya tamamen bilimsel bir içerik hakkında yazılabilir. Makaleler gazete, dergi veya internette yayınlanabilir. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır. Makale nedir Makale nasıl yazılır

Hazırlanışından yazımına kadar üzerinde titizlikle durulması gereken makalelerin yazımında bazı kriterlere özen gösterilmelidir. Makalelerin yazımında belirli kurallara uymak gereklidir. Makalenin girişinin ilk paragrafına genel bir konu oluşturmasını sağlayacak dikkat çekici geniş ifadelerle başlanmalıdır. Sonuçlar, açık, inandırıcı ve genel olmalıdır ve yorumlardan ve kanaatlerden uzak olmalıdır. Makale nedir Makale nasıl yazılır

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır.

Bilimsel metin türlerinin en önemlilerinden biri makaledir. Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir. Esas itibarıyla teknik aynıdır. Makaleler bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir.

MAKALE NASIL YAZILIR?

Makaleye dair temel özellikleri böyle sıralayabilirken makalenin yazımına da ayrı bir pencereden değinmemiz gereklidir. Öncelikle, makale yazım süreci kısa bir süreç olmayabilir ve günlerinizi alabilir. Bu açıdan sabırlı olmanız son derece önemlidir. Üç bölümde ele alınan makale, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümü fazla uzun tutulmamalıdır. Üzerinde duracağınız konuya ilişkin birkaç temel cümleye yer verilmelidir. Makalenin hangi konuyu işlediği ve bunun hangi yönde gelişeceğine değinilmelidir. İkinci bölüm olan gelişme bölümü, işlenen konuya ilişkin bilgilerin, kanıtların, görüşlerin ve örneklerin anlatıldığı kısımdır. Sonuç kısmı ise, anlatılan veyahut savunulan tezin bir sonuca bağlandığı kısımdır. Bu kısımda kesin bir hükme varılması gerekmektedir. Aksi taktirde makaleniz geçerli olmayacaktır. Bir hükme varırken, savunduğunuz tezle ters düşmemesine dikkat edin.

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

– Yazılara bir başlık konulmalıdır.

– Yazar adları ve adresleri belirtilmelidir.

– Türkçe ve İngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek) yapılmalıdır.

– Makale, çalışmanın amaç, kapsam, çalışma yöntemlerini belirten bir giriş bölümüyle başlamalı; veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar… gibi ara ve alt bölümlerle devam etmeli ve nihayet tartışma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartışmalar) bölümüyle son bulmalıdır.

– Katkı (varsa) belirtilmelidir.

– Yazının sonuna Kaynaklar Dizini eklenmelidir.

MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yazacağınız, savunacağınız, ispatlamaya çalışacağınız konuyu iyice düşünün ve öyle karar verin. Detaylı bir araştırma yapmadan konu seçiminde bulunmayın.

Makale yazımına geçmeden önce kafanızda taslak bir plan oluşturun. Neyi, ne zaman yazacağınız, hangi okumaları yapacağınız vb. durumları dikkate alın.

Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın.

Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun.

Çelişkiye yer vermemeye çalışın.

Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.

Cümle tekrarından kaçının, anlatım bozukluğu yapmayın.

Kullandığınız kaynakları kaynakçada toplayın.

Makale yazdığınız kurumun makale kurallarına dikkat edin. Satır aralığı, yazı tipi, yazı puntosu gibi…

Makalenizi mutlaka bir sonuca bağlayın.

MAKALE SÖZLÜK ANLAMI

Alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak ereğinde olan ve bir gazete ya da dergide yayımlanan, belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı yazı.

MAKALE TDK ANLAMI

Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı.

Bu yazımıza da kesinlikle bakmalısınız :

Makale İncelemesi ve Eleştirisi Nasıl Yapılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir