Makale İncelemesi ve Eleştirisi Nasıl Yapılır

Merhaba bu yazımızda makale incelemesi veya makale eleştirisinin nasıl yapıldığından bahsedeceğim.Öncelikle makale makale incelemesinin adımlarını söyleyelim.

Makale İncelemesi için Sorulması Gereken Sorular

Bilimsel bir araştırma makalesini değerlendirmek/eleştirmek için giriş, metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri ayrı ayrı, her bir bölümün güçlü ve zayıf yönleri dikkate alınarak incelenmelidir. İnceleme iki şekilde yapılır: 1) Şekilsel olarak, 2) İçeriksel olarak.

1) Şekilsel olarak; yazı tipi, puntosu, akademik yazım formatına uygun olup olmadığı incelenir.

2) İçerik olarak; her bir bölümde yazılanların kendi içerisinde tutarlı olup olmadığı ve bölümün gerektirdiği şartları taşıyıp taşımadığına göre incelenir.

1. Giriş, literatür taraması (Bu bölümde eleştiri için sorulabilecek sorular)

 • Yazılanlar iyi organize edilmiş mi?
 • Alıntılar ve açıklamalar (paraphrases) düzgün şekilde mi? Makalenin yazıldığı akademik formata uygun mu? (örneğin APA, MLA ya da CMOS)
 • Referanslar birbiriyle tutarlı mı?
 • Problem durumu açık bir şekilde belirtilmiş mi?
 • Eğitim açısından yararlı ya da bir boşluğu dolduracak mı?
 • Araştırma soruları anlaşılır bir biçimde yazılmış mı?
 • Araştırma soruları araştırmanın amacına uygun yazılmış mı?

2. Metot

 • Araştırma sorularına cevap bulmak için kullanılan araştırma modeli uygun mu? Nicel, nitel ya da karma metot?
 • Araştırmanın örneklemi, araştırma bulgularının genellenebilmesi için yeterli sayıda ve büyüklükte mi?
 • Veri toplama aracının hazırlanma süreci yeterli bir şekilde anlatılmış mı?
 • Veri toplama süreci ve süreçte yaşananlar detaylı bir biçimde açıklanmış mı?
 • Veri analizinde kullanılan teknikler açıklanmış mı?

3. Bulgular

 • Nesnel olarak sunulmuş mu?
 • Tablolar ve şekiller anlaşılır ve uygun mu?
 • Anlatım anlaşılır mı?
 • İstatistiksel sonuçlar doğru mu?

4. Tartışma

 • Araştırma sonunda bulunanlar, araştırma sorularına ya da hipotezlere cevap verdi mi?
 • Araştırmacı sonuçları, literatürden ve diğer araştırma sonuçlarından referans vererek destekledi mi? Ya da kendi deneyimlerinden yola çıkarak doğruladı mı?

5. Sonuç

 • Araştırmacı bulguları ve tartışmaları genel çerçevede uygun bir şekilde toparlayıp, eğitim açısından önemli ile bağladı mı?
 • Araştırmanın sınırlılıkları detaylı bir şekilde açıklandı mı?
 • Daha sonraki araştırmalar için önerilerde bulunuldu mu?
 • Eğitim açısından araştırma sonuçlarından yola çıkarak öneriler verildi mi?

Bu soruları tek tek cevaplayarak ve bu srouların cevapları üzerinde durarak makale incelemesi yapabilirsiniz.Bu soruların cevaplarını verdikten sonra verilen cevaplar üzerinden makaleyi eleştirebilirisiniz.

Makale İncelemesi veya Eleştirisi Örneği

İlk olarak bu makalede İngilizce ve Türkçe dil desteği bulunmaktadır.Makale araştırma makalesidir.Yazı tipi,puntosu akademik yazım formatına uygun olmaktadır.Yazılanlar iyi organize edilmiştir.Konu ve bölüm karmaşası bulunmamaktadır.Alıntılar ve açıklamalar düzgün şekildedir.Makale yazıldığı APA akademik formatına uygundur.Referanslar birbirleriyle tutarlıdır.Problem durumu açık bir şekilde belirtilmiştir.Eğitim açısından yararlı bir  makaledir.Araştırma soruları anlaşılır,açık bir şekilde yazılmıştır.

Araştırma soruları araştırmanın amacına uygun ve paralel bir şekilde yazılmıştır.Araştırma sorularına cevap bulmak için kullanılan araştırma modeli gayet uygundur.Araştırma modeli olarak karma metot kullanılmıştır.Araştırmanın örneklemi,araştırma bulgularının genellenebilmesi için yeterli sayıda ve büyüklükte değildir.Veri toplama aracının hazırlanma süreci yeterli bir şekilde ve biçimde anlatılmıştır.Veri toplama süreci ve süreçte yaşananlar detaylı bir biçimde açıklanmıştır.Veri analizinde kullanılan teknikler açıklanmıştır.Bu makalede görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi metodu kullanılarak çözümlenmiştir.Bulgular nesnel olarak sunulmuştur.

Tablolar veya şekiller zor anlaşılmaktadır ama akademik formata uygundur.Bulguların anlatımı gayet sade,anlaşılır ve duru bir dil ile anlatılmıştır.Bulgulardaki istatistiksel sonuçlar doğrudur.Araştırma sonunda bulunanlar,araştırma sorularına ve hipotezlere cevap vermiştir.Araştırma sonuçları,literatürden ve diğer araştırma sonuçlarından referans vererek desteklenmiştir.Araştırmacı kendi deneyimlerinden yola çıkarak doğrulamamıştır.Araştırmacı bulguları ve tartışmaları genel çerçevede uygun bir şekilde toparlayıp eğitim açısından önemli ile bağlamıştır. Araştırmanın sınırlılıkları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.Daha sonraki araştırmalar için önerilerde bulunulmamıştır. Araştırmacı sonuç bölümünde araştırma sonuçlarından yola çıkarak eğitim açısından önemini vurgulayarak üniversiteler için tavsiyeler ve önerilerde bulunmuştur.

Sizde bir fikir uyandırması için yukarıdaki örneği yazdım.Sizde gerekli olan soruları sorup üzerinde durarak makaleyi inceleyip eleştirebilirsiniz.

Makale İncelemesi ve Eleştirisi Nasıl Yapılır Makale İncelemesi ve Eleştirisi Nasıl Yapılır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir